Εβδομαδιαία Δρομολόγια του πλοίου Οσία Μεθοδία

Αναχωρήσεις από 15/06/2020 έως 19/07/2020

Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 06:45 10:00 14:00 19:00 21:30
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 07:15 10:30 14:30 19:30 22:10

 

* Τα δρομολόγια ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

* Επιπλέον δρομολόγια μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με την κίνηση χωρίς ειδοποίηση

Εβδομαδιαία Δρομολόγια του πλοίου Οσία Μεθοδία

Αναχωρήσεις από 20/07/2020 έως 29/07/2020

Δευτέρα
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 06:45 10:00 12:30 14:00 19:30 21:30
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 07:15 10:30 13:00 14:30 20:00 22:00

 

Τρίτη
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 06:45 10:00 12:30 14:00 19:30 21:30
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 07:15 10:30 13:00 14:30 17:45 19:00

 

Τετάρτη
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 06:45 09:30 10:45 12:15 17:15 18:30 19:45
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 07:15 10:00 11:15 12:45 17:45 19:00 20:15

 

Πέμπτη
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 08:00 09:30 10:45 12:15 17:15 18:30 19:45
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 08:30 10:00 11:15 12:45 17:45 19:00 20:15

 

Παρασκευή
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 08:00 09:30 10:45 12:15 17:15 19:00 21:15
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 08:30 10:00 11:15 12:45 17:45 19:30 21:45

 

Σάββατο - Κυριακή
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 09:00 10:45 12:15 17:15 19:00
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 09:30 11:15 12:45 17:45 19:30

 

* Τα δρομολόγια ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

* Επιπλέον δρομολόγια μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με την κίνηση χωρίς ειδοποίηση

Εβδομαδιαία Δρομολόγια του πλοίου Οσία Μεθοδία

Αναχωρήσεις από 30/07/2020 έως 13/09/2020

Δευτέρα - Τρίτη
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 08:00 09:30 10:45 12:15 17:15 18:30 19:45
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 08:30 10:00 11:15 12:45 17:45 19:00 20:15

 

Τετάρτη
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 06:45 09:30 10:45 12:15 17:15 18:30 19:45
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 07:15 10:00 11:15 12:45 17:45 19:00 20:15

 

Πέμπτη
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 08:00 09:30 10:45 13:00 14:45 18:30 19:45
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 08:30 10:00 11:15 13:30 15:15 19:00 20:15

 

Παρασκευή
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 08:00 09:30 10:45 12:15 17:15 19:00 21:15
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 08:30 10:00 11:15 12:45 17:45 19:30 21:45

 

Σάββατο
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 09:00 10:45 12:15 17:15 19:00
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 09:30 11:15 12:45 17:45 19:30

 

Κυριακή
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 09:00 10:45 13:00 14:45 19:00
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 09:30 11:15 13:30 15:15 19:30

 

* Τα δρομολόγια ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

* Επιπλέον δρομολόγια μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με την κίνηση χωρίς ειδοποίηση