Εβδομαδιαία Δρομολόγια του πλοίου Οσία Μεθοδία

Αναχωρήσεις από 04/07/2022 έως 13/07/2022

Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 08:00 09:15 10:30 11:45 13:00 17:15 19:00 20:15
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 08:30 09:45 11:00 12:15 13:30 17:45 19:30 20:45

 

Σάββατο
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 09:15 10:30 11:45 13:00 17:15 19:00 20:15
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 09:45 11:00 12:15 13:30 17:45 19:30 20:45

 

Κυριακή
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 09:15 10:30 11:45 13:00 17:15 19:00
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 09:45 11:00 12:15 13:30 17:45 19:30

 

* Τα δρομολόγια ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

* Επιπλέον δρομολόγια μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με την κίνηση χωρίς ειδοποίηση

* Γίνονται κρατήσεις για την επιστροφή σας στην Μήλο. 

Εβδομαδιαία Δρομολόγια του πλοίου Οσία Μεθοδία

Αναχωρήσεις από 14/07/2022 έως 28/08/2022

Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - Παρασκευή
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 08:00 09:15 10:30 11:45 13:00 17:15 19:00 20:15
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 08:30 09:45 11:00 12:15 13:30 17:45 19:30 20:45

 

Πέμπτη - Σάββατο
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 09:15 10:30 11:45 13:00 15:00 17:15 19:00 20:15
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 09:45 11:00 12:15 13:30 15:30 17:45 19:30 20:45

 

Κυριακή
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 09:15 10:30 11:45 13:00 15:00 17:15 19:00
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 09:45 11:00 12:15 13:30 15:30 17:45 19:30

 

* Τα δρομολόγια ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

* Επιπλέον δρομολόγια μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με την κίνηση χωρίς ειδοποίηση

* Γίνονται κρατήσεις για την επιστροφή σας στην Μήλο.

Εβδομαδιαία Δρομολόγια του πλοίου Οσία Μεθοδία

Αναχωρήσεις από 29/08/2022 έως 18/09/2022

Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 08:00 09:15 10:30 11:45 14:00 17:15 19:00
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 08:30 09:45 11:00 12:15 14:30 17:45 19:30

 

Σάββατο - Κυριακή
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 09:15 10:30 11:45 13:00 17:15 19:00
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 09:45 11:00 12:15 13:30 17:45 19:30

 

* Τα δρομολόγια ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

* Επιπλέον δρομολόγια μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με την κίνηση χωρίς ειδοποίηση

* Γίνονται κρατήσεις για την επιστροφή σας στην Μήλο. 

Εβδομαδιαία Δρομολόγια του πλοίου Οσία Μεθοδία

Αναχωρήσεις από 19/09/2022 έως 16/10/2022

Δευτέρα - Τετάρτη
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 06:45 10:30 14:00 17:15
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 07:15 11:00 14:30 17:45

 

Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 08:00 10:30 14:00 17:15
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 08:30 11:00 14:30 17:45

 

Σάββατο - Κυριακή
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 09:00 10:30 14:00 17:15
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 09:30 11:00 14:30 17:45

 

* Τα δρομολόγια ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

* Επιπλέον δρομολόγια μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με την κίνηση χωρίς ειδοποίηση

* Γίνονται κρατήσεις για την επιστροφή σας στην Μήλο.