ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ε/Γ - Ο/Γ ΟΣΙΑ ΜΕΘΟΔΙΑ

Αναχωρήσεις από 10/10/2022 έως 31/10/2022 

 

Δευτέρα - Τετάρτη

 Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου

  06:45

  10:30

  14:00

 

 

 Αναχωρήσεις από Απολλώνια Μήλου

 07:15

  11:00

  14:30

 

 

  

Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή

 Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου

  08:00

  10:30

  14:00

 

 

 Αναχωρήσεις από Απολλώνια Μήλου

 08:30

  11:00

  14:30

 

 

  

Σάββατο - Κυριακή

 Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου

  10:30

  12:45

  17:15

  18:30

 

 Αναχωρήσεις από Απολλώνια Μήλου

 11:00

  13:15

  17:45

  19:00

 

  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ε/Γ - Ο/Γ ΟΣΙΑ ΜΕΘΟΔΙΑ

Αναχωρήσεις από 01/11/2022 έως 18/12/2022 

 

Δευτέρα - Τρίτη

 Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου

  06:45

  14:00

 

 

 

 Αναχωρήσεις από Απολλώνια Μήλου

 07:15

  14:30

 

 

 

  

Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή

 Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου

  06:45

  10:30

  14:00

 

 

 Αναχωρήσεις από Απολλώνια Μήλου

 07:15

  11:00

  14:30

 

 

  

Σάββατο - Κυριακή

 Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου

  09:15

  14:00

 

 

 

 Αναχωρήσεις από Απολλώνια Μήλου

 09:45

  14:30

 

 

 

  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ε/Γ - Ο/Γ ΟΣΙΑ ΜΕΘΟΔΙΑ

Αναχωρήσεις από 19/12/2022 έως 01/01/2023

 

Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή

 Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου

  06:45

  10:30

  14:00

 

 

 Αναχωρήσεις από Απολλώνια Μήλου

 07:15

  11:00

  14:30

 

 

  

Σάββατο

 Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου

  09:15

  14:00

 

 

 

 Αναχωρήσεις από Απολλώνια Μήλου

 09:45

  14:30

 

 

 

  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ε/Γ - Ο/Γ ΟΣΙΑ ΜΕΘΟΔΙΑ

Αναχωρήσεις από 02/01/2023 έως 12/03/2023

 

Δευτέρα - Τρίτη

 Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου

  06:45

  14:00

 

 

 

 Αναχωρήσεις από Απολλώνια Μήλου

 07:15

  14:30

 

 

 

  

Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή

 Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου

  06:45

  10:30

  14:00

 

 

 Αναχωρήσεις από Απολλώνια Μήλου

 07:15

  11:00

  14:30

 

 

  

Σάββατο - Κυριακή

 Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου

  09:15

  14:00

 

 

 

 Αναχωρήσεις από Απολλώνια Μήλου

 09:45

  14:30

 

 

 

  

* Τα δρομολόγια ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

* Επιπλέον δρομολόγια μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με την κίνηση χωρίς ειδοποίηση

* Γίνονται κρατήσεις για την επιστροφή σας στην Μήλο.