Εβδομαδιαία Δρομολόγια του πλοίου Οσία Μεθοδία

Αναχωρήσεις από 24/11/2021 έως 30/04/2022

Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 06:45 10:30 14:00
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 07:15 11:00 14:30

 

Τρίτη - Πέμπτη
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 06:45 14:00
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 07:15 14:30

 

Σάββατο - Κυριακή
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 09:30 14:00
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 10:00 14:30

 

* Τα δρομολόγια ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

* Επιπλέον δρομολόγια μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με την κίνηση χωρίς ειδοποίηση

* Γίνονται κρατήσεις για την επιστροφή σας στην Μήλο.

* Οι επιβάτες υποχρεούνται κατά την επιβίβαση τους όπως φέρουν:

 • Διενέργεια αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (SELF-TEST) εντός 24 ωρών προ του δρομολογίου επιβίβασης
  ή
 • Βεβαίωση GREEN PASS

  Ανήλικοι γεννημένοι προ της 30/06/2009 έχουν υποχρέωση αρνητικού SELF-TEST από τον κηδεμόνα.

 

Εβδομαδιαία Δρομολόγια του πλοίου Οσία Μεθοδία

Αναχωρήσεις από 01/05/2022 έως 19/06/2022

Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 06:45 10:30 14:00 17:15
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 07:15 11:00 14:30 17:45

 

Σάββατο
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 08:30 10:30 12:30 18:00
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 09:00 11:00 13:00 18:30

 

Κυριακή
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 08:30 14:00 18:00
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 09:00 14:30 18:30

 

* Τα δρομολόγια ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

* Επιπλέον δρομολόγια μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με την κίνηση χωρίς ειδοποίηση

* Γίνονται κρατήσεις για την επιστροφή σας στην Μήλο.

* Οι επιβάτες υποχρεούνται κατά την επιβίβαση τους όπως φέρουν:

 • Διενέργεια αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (SELF-TEST) εντός 24 ωρών προ του δρομολογίου επιβίβασης
  ή
 • Βεβαίωση GREEN PASS

  Ανήλικοι γεννημένοι προ της 30/06/2009 έχουν υποχρέωση αρνητικού SELF-TEST από τον κηδεμόνα.

 

Εβδομαδιαία Δρομολόγια του πλοίου Οσία Μεθοδία

Αναχωρήσεις από 20/06/2022 έως 03/07/2022

Δευτέρα - Τετάρτη
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 06:45 09:30 11:00 14:00 17:15 19:00
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 07:15 10:00 11:30 14:30 17:45 19:30

 

Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 08:00 09:30 11:00 12:45 17:15 19:00
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 08:30 10:00 11:30 13:15 17:45 19:30

 

Σάββατο - Κυριακή
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 09:30 11:00 12:45 17:15 19:00
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 10:00 11:30 13:15 17:45 19:30

 

* Τα δρομολόγια ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

* Επιπλέον δρομολόγια μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με την κίνηση χωρίς ειδοποίηση

* Γίνονται κρατήσεις για την επιστροφή σας στην Μήλο.

* Οι επιβάτες υποχρεούνται κατά την επιβίβαση τους όπως φέρουν:

 • Διενέργεια αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (SELF-TEST) εντός 24 ωρών προ του δρομολογίου επιβίβασης
  ή
 • Βεβαίωση GREEN PASS

  Ανήλικοι γεννημένοι προ της 30/06/2009 έχουν υποχρέωση αρνητικού SELF-TEST από τον κηδεμόνα.

 

Εβδομαδιαία Δρομολόγια του πλοίου Οσία Μεθοδία

Αναχωρήσεις από 04/07/2022 έως 28/08/2022

Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 08:00 09:00 10:15 11:30 12:45 17:15 18:45 20:15
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 08:30 09:30 10:45 12:00 13:15 17:45 19:15 20:45

 

Τετάρτη
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 06:45 09:00 10:15 11:30 12:45 17:15 18:45 20:15
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 07:15 09:30 10:45 12:00 13:15 17:45 19:15 20:45

 

Σάββατο - Κυριακή
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 09:00 10:15 11:30 14:30 17:15 18:45 20:15
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 09:30 10:45 12:00 15:00 17:45 19:15 20:45

 

* Τα δρομολόγια ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

* Επιπλέον δρομολόγια μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με την κίνηση χωρίς ειδοποίηση

* Γίνονται κρατήσεις για την επιστροφή σας στην Μήλο.

* Οι επιβάτες υποχρεούνται κατά την επιβίβαση τους όπως φέρουν:

 • Διενέργεια αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (SELF-TEST) εντός 24 ωρών προ του δρομολογίου επιβίβασης
  ή
 • Βεβαίωση GREEN PASS

  Ανήλικοι γεννημένοι προ της 30/06/2009 έχουν υποχρέωση αρνητικού SELF-TEST από τον κηδεμόνα.

 

Εβδομαδιαία Δρομολόγια του πλοίου Οσία Μεθοδία

Αναχωρήσεις από 29/08/2022 έως 18/09/2022

Δευτέρα - Τετάρτη
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 06:45 09:30 11:00 14:00 17:15 19:00
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 07:15 10:00 11:30 14:30 17:45 19:30

 

Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 08:00 09:30 11:00 12:45 17:15 19:00
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 08:30 10:00 11:30 13:15 17:45 19:30

 

Σάββατο - Κυριακή
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 09:30 11:00 12:45 17:15 19:00
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 10:00 11:30 13:15 17:45 19:30

 

* Τα δρομολόγια ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

* Επιπλέον δρομολόγια μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με την κίνηση χωρίς ειδοποίηση

* Γίνονται κρατήσεις για την επιστροφή σας στην Μήλο.

* Οι επιβάτες υποχρεούνται κατά την επιβίβαση τους όπως φέρουν:

 • Διενέργεια αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (SELF-TEST) εντός 24 ωρών προ του δρομολογίου επιβίβασης
  ή
 • Βεβαίωση GREEN PASS

  Ανήλικοι γεννημένοι προ της 30/06/2009 έχουν υποχρέωση αρνητικού SELF-TEST από τον κηδεμόνα.

 

Εβδομαδιαία Δρομολόγια του πλοίου Οσία Μεθοδία

Αναχωρήσεις από 19/09/2022 έως 16/10/2022

Δευτέρα - Τετάρτη
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 06:45 10:30 14:00 17:15
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 07:15 11:00 14:30 17:45

 

Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 08:00 10:30 14:00 17:15
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 08:30 11:00 14:30 17:45

 

Σάββατο - Κυριακή
Αναχωρήσεις από Ψάθη Κιμώλου 09:00 10:30 14:00 17:15
Αναχωρήσεις από Απολλωνία Μήλου 09:30 11:00 14:30 17:45

 

* Τα δρομολόγια ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

* Επιπλέον δρομολόγια μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με την κίνηση χωρίς ειδοποίηση

* Γίνονται κρατήσεις για την επιστροφή σας στην Μήλο.

* Οι επιβάτες υποχρεούνται κατά την επιβίβαση τους όπως φέρουν:

 • Διενέργεια αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (SELF-TEST) εντός 24 ωρών προ του δρομολογίου επιβίβασης
  ή
 • Βεβαίωση GREEN PASS

  Ανήλικοι γεννημένοι προ της 30/06/2009 έχουν υποχρέωση αρνητικού SELF-TEST από τον κηδεμόνα.